משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים!

על פי חז"ל, המינימום של המצווה הוא לשלוח שתי מנות לאדם אחד, מדיוק הפסוק "משלוח מנות" (ברבים - לפחות שתיים) "איש לרעהו" (יחיד).

על פי ההלכה, המנות צריכות להיות של מיני אוכלים, אם כי היו רבנים בעבר ששלחו לעיתים ספרי חידושים בתור משלוח מנות (כגון הספר מנות הלוי) וכיוצא בזה, אולם להלכה נפסק שבגדיםספרים וגם כסף לקנות בו מזון, אינם נחשבים כמנות. ואולם לגבי משקה, נחלקו הדעות האם מדובר במנה. משלוח המנות חייב להתבצע בכל מקרה, ואם אין לו מספיק מזון, עליו להחליף את סעודתו עם חברו.
לדעת רוב הפוסקים מצווה זו חלה גם על נשים, ואולם יש שכתבו שאיש לא ישלח לאישה כדי שלא ייווצר מצב של ספק קידושין באמצעות נתינת חפץ בעל ערך. היו שכתבו שמשלוח מנות צריך להתבצע דווקא על ידי שליח.
משלוח המנות צריך להתבצע ביום פורים (בי"ד באדר ברוב המקומות, ובט"ו בערים כמו ירושליםהמוקפות חומה מימי יהושע בן נון), ולא בלילו.
הרמב"ם כותב ש"כל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח" (הלכות מגילה וחנוכה, פרק ב', הלכה ט"ו), אך עם זאת הוא מסייג שהמצווה החשובה יותר היא מתנות לאביונים"מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו או בשלוח לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים"

משלוח מנות אצלנו ממש חגיגה הולכים ורוכשים כל מיני סלסללות מיוחדות ומלא ממתקים.ואפילו אצלנו נוהגים לתת גם מעות בתוך המשלוח מנות כדי לשמח. וגם הפתעות לילדים. 
השנה הנכדים שלי כבר גדולים ויכולים לעזור ולשלוח מנות לשכנים , בהמהלך הכנת המשלוח תמיד הם מבקשים אם אפשר לקחת ממתק ואז על הדרך הם אוכלים נהנים ומשתטים בלהתחפש  מתאפרים ממש חגיגה.
משלוח מנות אחד כבר מוכן אז הנה דוגמה למשלוח מנות שהכנתי. הנכד אוכל צוקטה!
#צוקטה_ישראל    #yogeta_israel

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

ברכת השחר עדות המזרח!

שעועית בסלק או טבחה בסלק ! וגם קוקלה!

כבודו כל הפרקים! פרק סיום העונה